Zorunlu Sorumluluk Sigortası


Zorunlu Sorumluluk
  Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk
 
Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucunda kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.
 
  Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk
 
Likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmalara ait tüplerin kullanılmak üzere tüketiciler tarafından bulunduruldukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üretici firmaların kusuru olsun veya olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedensel ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını poliçede belirtilen limitler içinde kalmak koşuluyla güvence altına alır.
 
Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, taşıyan, bayileri aracılığıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasına ek olarak yaptırmak zorundadırlar.
 
  Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk
 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanuna istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar için güvence sağlanmaktadır.
 
  Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk
 
Sigortacı, kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucunda Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu;
 
Temizleme masrafları
Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar
Özel mallarda meydana gelecek maddi hasar tazminatları
Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar
Vefat ve sakatlık tazminatları
Tedavi giderleri
Dava masrafları ve avukatlık giderlerini
 DİĞER SİGORTALAR/Sorumluluk Sigortaları